FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งนา ม.6 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน อากาศเย็นในตอนเช้า ตอนกลางวันอากาศร้อนจัด

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 18:37:02
temp3_use.php
บ.ทุ่งนา ม.6 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน อากาศเย็นในตอนเช้า ตอนกลางวันอากาศร้อนจัด

ผู้รายงาน : นายปัญญา ขุนแท้
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel