กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งนา ม.6 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน อากาศเย็นในตอนเช้า ตอนกลางวันอากาศร้อนจัด

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 18:37:02

บ.ทุ่งนา ม.6 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน อากาศเย็นในตอนเช้า ตอนกลางวันอากาศร้อนจัด

ผู้รายงาน : นายปัญญา ขุนแท้
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS