กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังใหญ่ ม.17 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนช่วงกลางวัน

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 18:42:07

บ.วังใหญ่ ม.17 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนช่วงกลางวัน

ผู้รายงาน : นายสมยศ ศรีคำขลิบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS