กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พุบอน ม.5 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:25:49

บ.พุบอน ม.5 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว

ผู้รายงาน : นายสายชล วงษ์พิทักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS