กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาไม้เกวียน ม.12 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี_ระหว่างวันท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีลมแรงเป็นบางช่วง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 18:14:13

บ.เขาไม้เกวียน ม.12 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

สภาพอากาศ : ระหว่างวันท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีลมแรงเป็นบางช่วง

ผู้รายงาน : นางสอิ้ง ชฎาจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS