กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คูสี่แจ ม.14 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็นๆ ไม่มีฝนตก

วันที่ 25 ธ.ค. 2560 08:10:44

การประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ : บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ภูสิงห์ อ.ดงรัก จ.ศรีสะเกษ

สถานการณ์ปัจจุบัน : ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก

ที่มาข้อมูล : อ่ำ ธนู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS