กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเตย หมู่ 5 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา_เช้านี้ฝนตกปรอยๆ อากาศเย็น อุณหภูมิ 19 องศาเซลเซียส

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 08:12:12
 
การประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่

บ.คลองเตย หมู่ 5 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

สถานกาณ์ปัจจุบัน : เช้านีมีฝนตกลงมาปรอยๆ  อากาศเย็นๆ อุณหภูมิ 19 องศาเซลเซียส


ที่มาข้อมูล
นายคนึง กรกิ่ง
(เครือข่าย ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS