กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำหมันเหนือ หมู่ 8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 08:20:19
 
การประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่

บ.น้ำหมันเหนือ หมู่ 8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

สถานกาณ์ปัจจุบัน : ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีลมแรง


ที่มาข้อมูล
นางสมพร ตะนะ
(เครือข่าย ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS