กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 08:56:06

การประสานงานเครือข่าย

พื้นที่ :
บ.บนควน ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อย

ผู้ให้ข้อมูล : นายหมีด บิลอะหลี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS