กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางสีดา ม.15 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เวลาประมาณ 04.00-05.00 น. มีฝนตกปรอยๆ อากาศเย็น

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 08:38:20

การประสานงานเครือข่าย

พื้นที่ :
บ.ปางสีดา ม.15 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว

สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เวลาประมาณ 04.00-05.00 น. มีฝนตกปรอยๆ อากาศเย็น

ผู้ให้ข้อมูล : นายสงกรานต์ ศรีเจียม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS