กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองโกทอง ม.11 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 09:29:33

การประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่บ.หนองโกทอง ม.11 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

สถานการณ์ปัจจุบัน : ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ที่มาข้อมูล : นายเยี่ยม กำลังมาก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS