กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กระบกคู่ ม.18 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 18:44:22

การประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ : บ.กระบกคู่ ม.18 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

สถานการณ์ปัจจุบัน : 
ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ที่มาข้อมูล : นายฉลวย ทองเทพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS