กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งห้า ม.2 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 08:38:08

บ.ทุ่งห้า ม.2 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย นายประวิท เรือนคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS