กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นาเติงใน ม.2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2560 18:05:36

บ.แม่นาเติงใน ม.2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศหนาว นายเสนอ ปิ่นแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS