กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งป่าตอง ม.14 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปราย อากาศเย็น

วันที่ 3 ม.ค. 2561 10:55:21

การประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ : บ.โป่งป่าตอง ม.14 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

สถานการณ์ปัจจุบัน : ช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกโปรยปราย อากาศเย็น

ที่มาข้อมูล : นายกำธร มูลชมภู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS