กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าโปงทอง ม.5 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_ท้องฟ้าหลัว มีหมอก อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:30:39

บ.ท่าโปงทอง ม.5 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_ท้องฟ้าหลัว มีหมอก อากาศเย็น_นายสมศักดิ์ โสดารัตน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS