กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:43:36

การประสานงานเครือข่าย

พื้นที่ : บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น

ผู้ให้ข้อมูล : นางสมใจ คำภาโคตร์ (เครือข่ายฯ ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS