กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แข้ด่อน ม.1 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:49:53

การประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ : บ.แข้ด่อน ม.1 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

สถานการณ์ปัจจุบัน : เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

ที่มาข้อมูล : นายชู พรชู

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS