FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สาคลี่ ม.10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 12 ม.ค. 2561 17:10:30

บ.สาคลี่ ม.10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

สภาพอากาศ : ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ผู้รายงาน : นายประสิทธิ์ เพชรขุ้ม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel