กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สาคลี่ ม.10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 12 ม.ค. 2561 17:10:30

บ.สาคลี่ ม.10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

สภาพอากาศ : ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ผู้รายงาน : นายประสิทธิ์ เพชรขุ้ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS