กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง

วันที่ 12 ม.ค. 2561 17:10:57

บ.ทุ่ง ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปานกลาง_นายสมัย ทัดศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS