กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าม่วง ม.11 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกลง อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:57:37

บ.ป่าม่วง ม.11 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกลง อากาศหนาว_นายชนะชัย กองสังข์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS