กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วัดประดู่ ม.2 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเย็นสบาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:11:46

บ.วัดประดู่ ม.2 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเย็นสบาย_นายดำรงค์ ศิริมา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS