กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยปากทอด ม.2 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่_วัันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:22:49

บ.ห้วยปากทอด ม.2 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่_วัันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศหนาว_นายอาทิตย์ สมรูป
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS