กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทองมงคล ม.6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:43:55

การประสานงานเครือข่าย

พื้นที่ :
บ.ทองมงคล ม.6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สภาพอากาศ : วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อย 

ผู้ให้ข้อมูล : นายบุญส่ง หอมกลิ่น (เครือข่ายฯ ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS