กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มะนัง ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:30:06

การประสานงานเครือข่าย

พื้นที่ : บ.มะนัง ม.5 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

สภาพอากาศ : วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก อากาศเย็น มีฝนตกต่อเนื่องมา 5 วัน วันนี้ฝนหยุดตกแล้ว

ผู้ให้ข้อมูล : นายเสียน โอฬาริ (เครือข่ายฯ ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS