กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะโหมด ม.3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:33:37

การประสานงานเครือข่าย

พื้นที่ :
บ.ตะโหมด ม.3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

สภาพอากาศ : วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ผู้ให้ข้อมูล : นายอำพร ขาวนุ้ย (เครือข่ายฯ ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS