กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอนชัย ม.7 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:56:15

การประสานงานเครือข่าย

พื้นที่ :
บ.ดอนชัย ม.7 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

ผู้ให้ข้อมูล : นางเจนจิรา จับจ่าย (เครือข่ายฯ ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS