กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่เย็น ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้ามืหมอก อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:58:38

การประสานงานเครือข่าย

พื้นที่ : บ.แม่เย็น ม.1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้ามืหมอก อากาศเย็น

ผู้ให้ข้อมูล : นางมณฑา เจตน์ดำรงเลิศ (เครือข่ายฯ ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS