กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำไพร ม.5 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น มีหมอกลงในช่วงเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:03:08

บ.น้ำไพร ม.5 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น มีหมอกลงในช่วงเช้า_นายสุกัน ปานคาน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS