กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอนแก้ว ม.6 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเล็กน้อย

วันที่ 16 ม.ค. 2561 18:14:06

การประสานงานเครือข่าย

พื้นที่ :
บ.ดอนแก้ว ม.6 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

สภาพอากาศ : วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเล็กน้อย มีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย  2-3 วันที่ผ่านมาอากาศหนาวมาก

ผู้ให้ข้อมูล : นายบุญมา ขันทะบุตร (เครือข่ายฯ ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS