กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เสลียงแห้ง1 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ช่วงเช้าวัดอุณหภูมิได้ 5 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:28:16

การประสานงานเครือข่าย

พื้นที่ :
บ.เสลียงแห้ง1 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

สภาพอากาศ : วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ช่วงเช้าวัดอุณหภูมิได้ 5 องศาเซลเซียส

ผู้ให้ข้อมูล : นายประมวล เนียมใย (เครือข่ายฯ ทธ.)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS