กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งน้ำร้อน ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:10:04

บ.โป่งน้ำร้อน ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

สภาพอากาศ : ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก

ผู้รายงาน : นายบุญมา อินต๊ะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS