กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังเชื่อม ม.7 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:30:16

บ.วังเชื่อม ม.7 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

สภาพอากาศ : ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ผู้รายงาน : นายมนัส กลิ่นนวน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS