กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ากลอย ม.4 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:40:24

บ.ท่ากลอย ม.4 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

สภาพอากาศ : ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก

ผู้รายงาน : นายมนตรี ศิริธนศักดิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS