กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้ามีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก วัดอุณหภูมิได้ 17 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:45:26

บ.แม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้ามีหมอกหนา อากาศหนาว ไม่มีฝนตก วัดอุณหภูมิได้ 17 องศาเซลเซียส_นายปรีชา ปัญญาวงค์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS