กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าแงะ ม.1 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว อุณห๓มิประมาณ 15 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:26:28

การประสานงานอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ : บ.ป่าแงะ ม.1 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

สถานการณ์ปัจจุบัน : ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว อุณห๓มิประมาณ 15 องศาน

ที่มาข้อมูล : เครือข่ายฯ ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS