กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไคร้ ม.3 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกหนา อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:55:26
 
บ.ไคร้ ม.3 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกหนา อากาศหนาว_นายประดิษฐ์ คุณควน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS