กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลาบ่า ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานนี้มีฝนตก ลมกรรโชกแรง

วันที่ 21 ก.พ. 2561 09:09:52

บ.ปลาบ่า ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานนี้มีฝนตก ลมกรรโชกแรง_นายมนตรี ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS