กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สวนพูล ม.5 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:28:14

บ.สวนพูล ม.5 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายสุวิน ชักนำ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS