กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสงทองพัฒนา ม.12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกในตอนเช้า เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 26 มี.ค. 2561 09:24:02

บ.แสงทองพัฒนา ม.12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกในตอนเช้า เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย_นายเสมียน คำใบ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS