กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายนา ม.7 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:18:17

บ.ปลายนา ม.7 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก นายกมล ตรัสสุภาพ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS