กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสใหญ่เหนือ ม.7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 9 เม.ย. 2561 09:00:43

บ.ไสใหญ่เหนือ ม.7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ช่วงเช้ามีฝนตกเล็กน้อย_นางอาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS