กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสท้อน ม.7 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก อากาศดี

วันที่ 9 เม.ย. 2561 09:05:07

บ.ไสท้อน ม.7 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก อากาศดี_นางดรุณวรรณ ศรนารายณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS