กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปะ ม.14 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

วันที่ 25 เม.ย. 2561 09:10:38

บ.ปะ ม.14 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นายบญรัตน์ อุตตะมะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS