กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังทอง ม.4 ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 75 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:15:27

บ.วังทอง ม.4 ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 75 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ นายมณฑล ทองแคมใบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS