กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เจ็ดลูกเนิน ม.10 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:51:10

บ.เจ็ดลูกเนิน ม.10 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย นายประจวบ สุวรรณรัตน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS