กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในอ่าว ม.4 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก

วันที่ 4 พ.ค. 2561 07:47:49

บ.ในอ่าว ม.4 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก_นายอุุุทัย ปิ่นทองคำ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS