กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดงลานใต้ ม.16 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 8 พ.ค. 2561 09:10:12

บ.ดงลานใต้ ม.16 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมศักดิ์ ภู่บุญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS