กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก่งแคบ ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้อากาศเย็น มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:19:18

บ.แก่งแคบ ม.4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. เช้านี้อากาศเย็น มีฝนตกปรอยๆ_นายวินัย สุวรรณอัมพร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS