กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย >> พิบัติภัยแผ่นดินไหว
รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยครอบคลุม 15 กลุ่มรอยเลื่อน ใช้งานบนโปรแกรม Google Earth ประกอบไปด้วย ข้อมูลตำแหน่งรอยเลื่อนมีพลัง ตำแหน่งร่องสำรวจ อายุการเลื่อนตัวของรอยเลื่อน อัตราการเลื่อนตัว และคาบอุบัติซ้ำ


 

เปิดใช้งานด้วยโปรแกรม Google Earth

ตำแหน่งร่องสำรวจกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS