กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยโต้ ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ช่วงบ่ายมีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 16 พ.ค. 2561 16:13:00

บ.ห้วยโต้ ม.4 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ช่วงบ่ายมีฝนตกเล็กน้อย_นายยงยุทธ บุญฤทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS